سمعی و بصری

بخش سمعی و بصری

اهم فعالیت ها


۱-به روز نمودن گالری عکس سایت دانشگاه.

۲-فیلمبرداری، نور پردازی، عکاسی و خدمات صوتی برنامه های مختلف در دانشگاه.

۳-تهیه عکس از کلیه ساختمان‌ها و... جهت آرشیو و مستندسازی در هر فصل سال.

۴-میکس و مونتاژ فیلم، تهیه و ساخت تیزرهای تبلیغاتی و فیلمهای مستند دانشگاهی.

۵-همکاری با افراد معرفی شده جهت تهیه فیلم های مختلف از دانشگاه در چارچوب ضوابط و مقررات.

۶-همکاری مجدانه با کارشناس تبلیغات،انتشارات، خبر ورسانه.

۷-تهیه آرشیو صوتی و تصویری از برنامه های اجرا شده در دانشگاه بصورت ماهیانه.

۸-تجهیز سالن های همایش دانشگاه به سیستم های صوتی وتصویری حرفه ای.

۹- کنترل برق اظطراری وکپسول اطفای حریق در سالن ها  .

۱۰- انجام و پیگیری سایر وظایف محوله ارجاعی از سوی مدیر روابط عمومی دانشگاه همراه با ارائه گزارشهای ماهانه از فعالیتهای ماه گذشته.

۱۱- نظارت بر تعمیر ونگهداری(اموال سالن ها).

۱۲-حضور به موقع درسالن ها جهت اجرای مراسم ها وهمایش ها.

۱۳-کنترل سیستم صوتی وتصویری سالن ها قبل از شروع برنامه ها.

۱۴- نظارت وکنترل  برسیستم سرمایشی وگرمایشی در هر برنامه و همچنین نظارت بر نظافت سالن.

۱۵-تکمیل فرم استعلام جلسات(4برگی)  توسط حوزه ها و آرشیو فرم های تکمیل شده بصورت منظم با تاریخ وشماره.

۱۷-برنامه ریزی دقیق  جهت اجرای برنامه در سالن ها وکنترل زمان اجرای برنامه ها و عدم تداخل برنامه ها در یک روزدرصورت امکان.

۱۸- همکاری و هماهنگی با قسمتهای مختلف دانشگاه در برگزاری مراسم ها وهمایش ها.

۱۹-درصورت لزوم ارسال فیلم مراسم ها و همایش ها در کوتاه ترین فرصت زمانی به صدا وسیمای استان جهت پخش.