مدیر روابط عمومی

مدیر روابط عمومی

ابوالفضل اکبری

کارشناسی ارشد علوم سیاسی

شماره تماس08633412122

 

سوابق اجرایی

 

- رئیس دفتر ریاست واحد اراک از سال 89 تا 92

- مسوول دبیرخانه ستاد هفته پژوهش وفن آوری استان مرکزی در سال 91   

- عضو کمیته اجرایی همایش«سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی وتوسعه پایدار تالاب های کویری ایران در شهریور91

- مسوول سمعی و بصری دانشگاه آزاد اسلامی اراک ، از سال 79 لغایت 89

 

فکس:  08634132279

پست الکترونیک:  priauarak@iau-arak.ac.ir