خبر تصویری

۱۹ دی
سالروز تاسیس واحد اراک

۱۹ دی

۱۹ دی سالروز تاسیس بزرگ ترین دانشگاه حضوری غرب کشور را به خانواده بزرگ و فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی اراک صمیمانه تبریگ عرض می نماییم. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

ادامه مطلب