همایش ملی صلح وگفتگو در اندیشه امام خمینی (ره) درواحد اراک

۰۵ خرداد ۱۳۹۵ | ۱۵:۳۰ کد : ۱۴۱۸ رویداد های مهم
تعداد بازدید:۱۳۶
اداره کل روابط عمومی
همایش ملی صلح وگفتگو در اندیشه امام خمینی (ره) درواحد اراک