بازدیدریاست دانشگاه وهیأت رییسه واحد از ساختمان های شهرک دانشگاهی

۳۱ فروردین ۱۳۹۴ | ۲۲:۰۲ کد : ۱۰۰۱ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۹۴
واحد اراک

بازدید ریاست دانشگاه واعضای هیأت رییسه دانشگاه در روز یکشنبه 30فروردین ماه 94 ازساختمان ها ،اماکن ورزشی وسلف غذاخوری دانشجویان،کارکنان واستادان شهرک دانشگاهی