فیلم

۰۹ آبان ۱۳۹۷ ۸
اردوی جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاداسلامی اراک
تحصیل در دانشگاه بدون پرداخت شهریه
پوشش لباس در دانشگاه
ثبت نام دانشگاه
دانشگاه
سال تحصیلی ۹۷-۹۸